Tracisz nawet 50 000 PLN złotych rocznie mając kredyt w CHF!

Tytuł dzisiejszego wpisu ma na celu zwrócenie Twojej uwagi na problem związany z ciągłym wzrostem zadłużenia pomimo spłaty rat kredytowych. Bez względu na to jaki zawarłeś/aś kredyt, czy to był kredyt denominowany, czy indeksowany, kwota oraz długość trwania tego zobowiązania nie ma znaczenia,
każdego miesiąca tracisz pieniądze pomimo spłaty rat kredytu.

Pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób wyliczyć, ile pieniędzy każdego miesiąca tracisz? Otóż wyliczenie jest proste, a związane jest ze wzrostem kursu CHF, który stosuje bank do wyliczenia Twojego salda zadłużenia w oparciu o niedozwolony mechanizm umowny, który w przypadku wygranej w sądzie zostanie usunięty z Twojej umowy, a Ty będziesz mógł odzyskać wszystkie stracone pieniądze.

Aby móc wytłumaczyć mechanizm tego wzrostu należy podstawić konkretne dane kredytowe. Za przykład niech posłuży standardowy kredyt na budowę domu jednorodzinnego indeksowany kursem CHF na kwotę: 423 964,26 PLN z 2006 r., okres kredytowania to 360 miesięcy. Dla dokonania wyliczeń zastosujemy średni kurs NBP, jest on obiektywny i każdy kredytobiorca może z łatwością go zastosować do własnych wyliczeń, natomiast bank stosuje swój własny kurs, który jest wyższy od NBP, co powoduje sytuację, w której rzeczywisty wzrost Twojego zadłużenia jest większy o tę różnicę.

Wróćmy jednak do naszych wyliczeń:

Kredytobiorca po 14 latach spłaty ma na dzień dokonywania wyliczeń do spłaty: 104 607,07 CHF (harmonogram spłaty kredytu), co daje na dzień 25 maja 2020 r. x 4,25 PLN/CHF (kurs) = 444 580,48 PLN, a oznacza to, że Kredytobiorca po 14 latach spłaty ma do oddania więcej niż pożyczył, aż o 20 615,78 PLN!

Ile stracił na przestrzeni ostatniego roku?

Nasz Kredytobiorca spłaca raty równe w kwocie: 515,00 CHF (kupuje CHF w kantorze), w związku z czym rok temu jego zadłużenie było większe o 6 180,00 CHF (515 x 12 = 6180), a więc wynosiło 110 787,07 CHF. Oznacza to tyle, że w ubiegłym roku miał do spłaty:

110 787,07 CHF x kurs z dnia 24 maja 2019 r. ( 3,87) = 418 775,12 PLN

Zatem nasz Kredytobiorca pomimo spłaty rat kredytowych powiększył zadłużenie aż o:
25 805,00 PLN (( 444 580,48 PLN saldo na dzień 24.05.20)-(418 775, 12 PLN saldo na dzień 24.05.19) ) = 25 805,00 PLN

Na domiar złego stracił jeszcze 6 180,00 CHF co stanowi równowartość 26 203,00 PLN.

Podsumowując, Kredytobiorca stracił na przestrzeni roku kwotę w wysokości aż: 52 008,00 PLN. Dochodzimy do wniosku, iż każdego miesiąca ponosił on straty finansowe w wysokości: 4 334,01 PLN, a jego zadłużenie nie zmalało nawet o przysłowiową złotówkę od dnia 24 maja 2019 roku.