Nieruchomość a postępowanie w sprawie kredytu

Czy należy obawiać się zmian w zakresie dysponowania domem czy mieszkaniem, na który wzięliśmy kredyt w przypadku wszczęcia postępowania o unieważnienie umowy kredytowej dotyczącej tej nieruchomości?

Otóż z całą pewnością nie ma tu podstaw do obaw. W trakcie trwania postępowania korzystamy bowiem normalnie z nieruchomości, w dalszym ciągu jest to ta nasza własność, z wpisaną jedynie do księgi wieczystej hipoteką na rzecz banku. Toczące się postępowanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszej własności. Nie są podejmowane żadne kroki prawne wobec nieruchomości podczas tego postępowaniaNie ponosimy więc w jego wyniku żadnych negatywnych konsekwencji.

A wręcz przeciwnie.

W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu wpisana w księdze wieczystej hipoteka na rzecz banku traci swoją podstawę. Pojawia się wówczas możliwość złożenia do sądu wniosku o jej wykreślenie (art. 94 i nast. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

Konsekwencją tego będzie okoliczność tego rodzaju, że nieruchomość zostanie pozbawiona obciążeń. Po unieważnieniu umowy, nieruchomość staje się więc wolna od obciążeń, hipoteka ulega wykreśleniu, a taką nieruchomość oczywiście łatwiej jest sprzedać.