Profesjonalna obsługa prawna dla każdego

W ramach prowadzonej działalności tworzymy nowoczesną kancelarię prawną zajmującą się pomocą prawną odpłatnie. W naszej ofercie znajduje się również bezpłatne poradnictwo prawne, w zakresie pomocy prawnej frankowiczom, ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe (analizy, porady prawne). Szczegóły korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej opisane zostały w regulaminie. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, najważniejszym aspektem naszej pracy są szczere relacje pomiędzy prawnikiem, a klientem.
Pomoc prawna prowadzona jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych z dużym doświadczeniem.

Nie wiedzieć to
żyć w zagrożeniu.

– Janusz Leon Wiśniewski

Misją kancelarii jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa europejskiego oraz rozwój przedsiębiorczości, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój i działania mające na celu ochronę praworządności i demokracji w Europie, rozpowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka i obywatela, udzielenie niezbędnego wsparcia prawnego ubogim, działalność doradcza i edukacyjna społeczeństwa europejskiego, a także działania na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwoju regionalnego oraz tworzenia sprzyjających warunków dla wspierania biznesu, nauki i techniki.

Naszą misją jest rzetelne rozwiązywanie
problemów prawnych, otoczenie opieką klienta
oraz wytworzenie z nim przyjaznej więzi.

Nasze wartości

Klient

Koncentrujemy się na potrzebach klienta

Relacje

Tworzymy przyjazne relacje z naszymi klientami

Rozwiązanie

Staramy się rozwiać każdą, najmniejszą wątpliwość klienta

Skuteczność

Pragniemy być skuteczną, elastyczną i nowoczesną kancelarią prawną

Kancelaria realizuje następujące cele:

  • Prowadzenie działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z dziedziny prawa, porządku i bezpieczeństwa
    publicznego;
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  • Działalność w zakresie pomocy prawnej dla najuboższych i potrzebujących;
  • Wspomaganie rozwoju demokracji oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
  • Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej;
  • Prowadzenie działalności na rzecz wspierania rozwoju biznesu i transferu wiedzy, w tym promocja i wdrażanie nowych
    technologii;
Realizujemy ww. cele dzięki wykorzystaniu szeroko rozumianego Internetu, tworząc portale internetowe w postaci blogów tematycznych, w których chcemy pokazać wiedzę o prawie i biznesie w przystępny sposób, opisując ciekawe oraz często występujące problemy zwykłego człowieka.