Kredyty Frankowe

Szczegółowe informacje na blogu www.dlakredytobiorcychf.info

Umowy kredytowe powiązane z kursem franka szwajcarskiego są nieuczciwe i niezgodne z obowiązującym prawem. Zawierają w swej treści klauzule, które rażąco naruszają prawa i interesy kredytobiorców. Jedna z nich dotyczy franka szwajcarskiego. Jej nieuczciwość polega na tym, że banki udzielały kredytów w złotych polskich następnie zamieniały kwotę kredytu wyrażoną w złotych polskich na fikcyjne franki szwajcarskie stosując własny kurs CHF/PLN oderwany wartości rynkowej określonej wg. NBP, zaniżając jego cenę tak, aby kredytobiorca otrzymał więcej iluzorycznych franków do spłaty. Następnie w trakcie spłaty kredytu, przez cały okres kredytowania, bank dowolnie ustala kurs CHF zawyżając jego cenę.

Potwierdzeniem ukształtowanej linii orzeczniczej jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI ACa 1712/17 – wyrok z dnia 10.07.2019 r. – wyrok prawomocny. Sąd potwierdza, że klauzule waloryzacyjne stosowane przez bank są abuzywne i rażąco godzą w interesy konsumenta. Sąd Apelacyjny wskazuje, że po wykreśleniu nieważnych zapisów, nie można zastąpić ich innym warunkiem np. odnoszącym się do średniego kursu NBP. Skoro więc nie ma klauzuli indeksacyjnej określającej główne świadczenie to umowa jest nieważna, a kredytobiorcy mają do zwrotu tylko i wyłącznie to co pożyczyli.

Poniżej przedstawiamy procedurę przebiegu bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz przygotowania się do złożenia pozwu.

Analiza obejmuje sprawdzenie dokumentów pod kątem występowania w nich postanowień niedozwolonych, a także określenia jakiego typu roszczenia wobec banku może wysunąć Kredytobiorca. Po analizie umowy, otrzymuje się informację o najkorzystniejszym kierunku postępowania.
W ramach analizy pracownicy Kancelarii przygotują także jasną strategię działania.
W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, czy też na drogę rozwiązań polubownych, zostaną dokładnie oszacowane koszty prowadzenia całej sprawy. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i oszacowanie kosztów prowadzenia sprawy jest możliwe dopiero po sporządzeniu analizy umowy kredytowej.

Co możesz uzyskać?

  • Twój kredyt będzie traktowany jako złotówkowy,
  • Twoja miesięczna rata powróci do poziomu z dnia zawarcia umowy,
  • Możesz odzyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych nadpłaconych rat,
  • Pozbędziesz się niczym nieograniczonego ryzyka kursowego,oddasz tyle ile pożyczyłeś,
  • Zmniejszenie salda zadłużenia nawet o połowę, a jeżeli zawarłeś umowę na mniej niż 30 lat, nawet całkowitą spłatę kredytu.

Jest to potwierdzenie ukształtowanej od 2012 r. linii orzeczniczej sądów polskich. Tylko w 2019 roku ponad 250 Frankowiczów wygrało z bankami. Dlaczego tylko tylu kredytobiorców wygrało? Ponieważ w sprawie umów CHF orzeka przede wszystkim sąd w Warszawie, który może rozpatrzyć tylko tyle rozpraw w tym czasie, a ilość pozwów wobec banków rośnie lawinowo od orzeczenia TSUE co wydłuża czas rozprawy z każdym dniem zwłoki.

Więcej szczegółów na naszym blogu.

Przejdź do bloga