Prawo Rodzinne

W ramach działalności kancelarii – edukacja prawnicza tworzymy bloga internetowego o podanej tematyce
www.rodzinanawokandzie.pl

Sprawy rodzinne są niezmiernie trudne pod kątem emocjonalnym, gdyż dotyczą najbardziej intymnych elementów naszego życia. Nasza Kancelaria pomoże Wam w przejściu tego trudnego okresu. Nie ma zatem potrzeby koncentrowania się na niezbędnych formalnościach. Zapewniamy całkowitą opiekę naszym Klientom.

1. Spraw związanych z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa:

• spraw o rozwód i separację;
• spraw związanych z podziałem majątku wspólnego
• zawierania majątkowych umów małżeńskich

2. Spraw związanych z kontaktami z dziećmi:

• przygotowywanie wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećmi;
• prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kontaktów z dziećmi w kraju i za granicą

3. Spraw związanych z pokrewieństwem i powinowactwem:

• sporządzanie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
• przygotowywanie wniosków o podwyższenie oraz obniżenie alimentów;
• przygotowywanie pozwów o alimenty;
• prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej;

4. Spraw z zakresu opieki i kurateli:

• ustanowienie opiekuna;
• ustanowienie kuratora;

oraz innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo Spadkowe

Więcej na www.rodzinanawokandzie.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy w organizacji formalności dotyczących nabycia spadku, a także jego późniejszego podziału.
Kancelaria doradza również w zakresie ochrony nabywców spadku przed ewentualnymi długami spadkowymi. Posiadamy duże doświadczenia w sprawie dochodzenia należnego zachowku.

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • podział majątku spadkowego;
 • dochodzenie zachowku;
 • wydziedziczenie;
 • odwołanie testamentu;
 • doradztwo w zakresie rozrządzeń spadkowych oraz przygotowywania testamentów;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • niegodność dziedziczenia;
 • zabezpieczenie spadku;
 • odpowiedzialność za długi spadkowe;
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • pomoc przy załatwianiu formalności w Urzędzie Skarbowym