Zatrudnianie cudzoziemców

Wielość procedur administracyjnych i konieczność uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca bardzo często jest barierą dla potencjalnego przedsiębiorcy w zatrudnieniu osób spoza granic Polski. Pomożemy Ci prawidłowo wypełnić dokumenty do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski oraz pomagamy firmom we wszelkich problemach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

ENG

Pomagamy w załatwieniu formalności związanych m.in:

Dokumenty

przygotowanie niezbędnych do podjęcia pracy dokumentów (zezwoleń na pracę, wniosków wizowych, kart pobytu, dokumentów dla kierowców międzynarodowych)

Bonusy

przygotowanie i weryfikację niezbędnych do pracy badań, kursów i szkoleń

Realia

zapoznanie pracowników z polskimi realiami, pomocą tłumaczy

Rozliczenia

rozliczenia płacowe z pracownikami oraz urzędami i instytucjami

Pomoc

kontrola jakości pracy, doraźna pomoc zatrudnionym, rozwiązywanie problemów