Zespół

Kancelaria Prawna Knowlex jest częścią Knowlex Group sp. z o.o. Pomocą prawną członkowie naszego zespołu zajmują się od kilkunastu lat.
Jesteśmy zespołem prawników, radców prawnych i adwokatów działających na terenie śląska oraz w Warszawie, zajmującymi się sprawami kredytobiorców frankowych, pozyskiwaniem funduszy ze środków unijnych, stałą obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz szeroko pojętym prawem medycznym.

adw. Janina Dudek

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw/68
Adwokat, specjalizująca się w sprawach gospodarczych, pseudofrankowych, bankowych i cywilnych. Specjalistka z zakresu prawa karnego gospodarczego, w przeszłości wykonująca zawód prokuratora w sprawach gospodarczych przez 12 lat. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką od 1991 r., odznaczona medalem "Zasłużona dla Adwokatury". Osoba konkretna, rzetelna, realnie przedstawiająca szanse procesowe.

Współpracuje z klientem przez cały proces sądowy zachęcając go do czynnego i aktywnego udziału w procesie. Jedna z inicjatorek ubiegania się o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłaty rat kredytowych na czas postępowania sądowego w sprawach kredytobiorców frankowych.

r.pr. Paweł Pabiniak

Numer prawa do wykonywania zawodu: WA-14890
Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pod nr wpisu WA-14890. Studia prawnicze ukończył w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę zawodową podczas kształcenia na aplikacji radcowskiej nabywał w kancelariach radcowskich, skoncentrowanych w obszarze procesu cywilnego. W międzyczasie podejmował też pierwsze starania o obronę słusznych praw konsumentów, naruszonych przez silniejsze kontraktowo zakłady ubezpieczeń oraz banki - w ramach stawiennictwa w imieniu osób fizycznych na rozprawach z tytułu tak zwanych polisolokat oraz ubezpieczeń niskiego wkładu własnego.

Od kilku lat ściśle związany z procesem kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, uczestnicząc w tym czasie z ramienia kredytobiorców w szeregu spraw sądowych, skierowanych przeciwko największym krajowym instytucjom kredytowym. We właściwym podejściu do specyfiki branży bankowej oraz zrozumieniu indywidualnej sytuacji kredytobiorcy związanego produktem finansowym - pomaga wcześniejszy okres zatrudnienia w dziale prawnym jednego z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.

Pełni funkcję pełnomocnika procesowego spółki w sprawach zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

mgr Piotr Smolka

Partner Zarządzający
Prawnik, jego mocną stroną jest to, że potrafi znaleźć rozwiązania tam, gdzie wszyscy inni już bezradnie rozkładają ręce. Wierzy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Doświadczenie zdobywał w organach administracji publicznej. Współpracował m.in. z Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności zaś w pozyskiwaniu funduszy unijnych. oraz wspiera przedsiębiorców z branży medycznej.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz spraw związanych z prowadzeniem sporów w zakresie roszczeń z tytułu umów bankowych.

Wojciech Lebieżynski

Specjalista ds. funduszy unijnych.
Specjalista z zakresu prawa unijnego, doświadczony zarówno w obsłudze projektów unijnych jak i pozyskiwaniu funduszy UE. Sporządził i prawidłowo rozliczył kilkadziesiąt dotacji. Posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego. Do jego obowiązków należy także: zapewnienie wysokiej jakości usług dla klientów biznesowych, udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów klientów biznesowych, a także analiza potrzeb i oczekiwań oraz przyjmowanie reklamacji od klientów.

mgr Beata Siudyła

Specjalista ds prawnych
Prawnik z wieloletnim stażem w organach administracji rządowej, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich stałą obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie pozyskiwania środków z UE jak i bieżących spraw spółek prawa handlowego.

mgr Anna Ochenkowska

Specjaliska ds obsługi klienta
Specjalistka z zakresu profesjonalnej obsługi klientów. W Kancelarii zajmuje się kontaktem z klientem oraz prawidłowym obiegiem dokumentacji kredytowej w celu sporządzenia analizy zawartych ww. dokumentach niedozwolonych postanowień umownych oraz propozycji dochodzenia roszczeń od banku przed sądem.