Zespół

Kancelaria Prawna Knowlex jest częścią Knowlex Group sp. z o.o. Pomocą prawną członkowie naszego zespołu zajmują się od kilkunastu lat.
Jesteśmy zespołem prawników, radców prawnych i adwokatów działających na terenie śląska oraz w Warszawie, zajmującymi się sprawami kredytobiorców frankowych, pozyskiwaniem funduszy ze środków unijnych, stałą obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz szeroko pojętym prawem medycznym.

adw. Janina Dudek

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw/68
Adwokat, specjalizująca się w sprawach gospodarczych, pseudofrankowych, bankowych i cywilnych. Specjalistka z zakresu prawa karnego gospodarczego, w przeszłości wykonująca zawód prokuratora w sprawach gospodarczych przez 12 lat. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką od 1991 r., odznaczona medalem "Zasłużona dla Adwokatury". Osoba konkretna, rzetelna, realnie przedstawiająca szanse procesowe.

Współpracuje z klientem przez cały proces sądowy zachęcając go do czynnego i aktywnego udziału w procesie. Jedna z inicjatorek ubiegania się o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłaty rat kredytowych na czas postępowania sądowego w sprawach kredytobiorców frankowych.

r.pr. Paweł Pabiniak

Numer prawa do wykonywania zawodu: WA-14890
Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pod nr wpisu WA-14890. Studia prawnicze ukończył w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę zawodową podczas kształcenia na aplikacji radcowskiej nabywał w kancelariach radcowskich, skoncentrowanych w obszarze procesu cywilnego. W międzyczasie podejmował też pierwsze starania o obronę słusznych praw konsumentów, naruszonych przez silniejsze kontraktowo zakłady ubezpieczeń oraz banki - w ramach stawiennictwa w imieniu osób fizycznych na rozprawach z tytułu tak zwanych polisolokat oraz ubezpieczeń niskiego wkładu własnego.

Od kilku lat ściśle związany z procesem kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, uczestnicząc w tym czasie z ramienia kredytobiorców w szeregu spraw sądowych, skierowanych przeciwko największym krajowym instytucjom kredytowym. We właściwym podejściu do specyfiki branży bankowej oraz zrozumieniu indywidualnej sytuacji kredytobiorcy związanego produktem finansowym - pomaga wcześniejszy okres zatrudnienia w dziale prawnym jednego z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.

Pełni funkcję pełnomocnika procesowego spółki w sprawach zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Adwokat Aleksandra Gajdeczka

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw./1622
Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalistka z zakresu sporów bankowych, w szczególności zaś w sprawach kredytobiorców CHF. Stale zajmuję się obsługiwaniem sporów kredytobiorców oraz analizowaniem umów frankowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany mediator. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego Procesowego pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Radosława Kopera na temat „Skazanie oskarżonego bez rozprawy w procesie karnym”. Zdobywanie doświadczenia rozpoczęła już w trakcie studiów, pracując w renomowanej spółce z branży energetycznej. Następnie praktykowała w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, organach ścigania, a następnie w kancelariach adwokackich. Pracowała również jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach.

mgr Piotr Smolka

Partner Zarządzający
Prawnik, jego mocną stroną jest to, że potrafi znaleźć rozwiązania tam, gdzie wszyscy inni już bezradnie rozkładają ręce. Wierzy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Doświadczenie zdobywał w organach administracji publicznej. Współpracował m.in. z Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności zaś w pozyskiwaniu funduszy unijnych. oraz wspiera przedsiębiorców z branży medycznej.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz spraw związanych z prowadzeniem sporów w zakresie roszczeń z tytułu umów bankowych.

Michał Głowala (Partner)

Dyrektor ds. klientów strategicznych
Pan Michał to osoba odpowiedzialna za bieżącą politykę kancelarii w odniesieniu do klientów strategicznych, monitoruje bieżące otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurencji. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz obsługą klientów kluczowych kancelarii.
Jego rolą w kancelarii jest przeprowadzenie klienta przez proces sądowy w sposób dla niego czytelny i zrozumiały, odpowiada na bieżące potrzeby i problemy klientów. Dba o wysoką jakość obsługi klientów kluczowych. Utrzymuje stały kontakt z najważniejszymi dla firmy klientami.

Osoba władna do negocjacji warunków oferowanych usług kancelarii oraz do podpisywania umów.

Wojciech Lebieżynski

Specjalista ds. funduszy unijnych.
Specjalista z zakresu prawa unijnego, doświadczony zarówno w obsłudze projektów unijnych jak i pozyskiwaniu funduszy UE. Sporządził i prawidłowo rozliczył kilkadziesiąt dotacji. Posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego. Do jego obowiązków należy także: zapewnienie wysokiej jakości usług dla klientów biznesowych, udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów klientów biznesowych, a także analiza potrzeb i oczekiwań oraz przyjmowanie reklamacji od klientów.

mgr Beata Siudyła

Specjalista ds prawnych
Prawnik z wieloletnim stażem w organach administracji rządowej, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich stałą obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie pozyskiwania środków z UE jak i bieżących spraw spółek prawa handlowego.

Laura Golińska

Specjalista ds prawnych
Specjalistka z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa bankowego. Biegle włada językiem angielskim i włoskim. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich oraz stałą obsługą klientów zagranicznych.