Zespół

Pomocą prawną członkowie naszego zespołu zajmują się już od kilkudziesięciu. Frankowiczom pomagamy od 2016 r.
Jesteśmy zespołem prawników, radców prawnych i adwokatów. Działamy na terenie całej Polski, główna siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach, a oddział w Warszawie.
Zajmujemy się sprawami kredytów frankowych oraz pozyskiwaniem funduszy ze środków unijnych. Walczymy także o prawa osób niepełnosprawnych.
Nasz zespół stale się powiększa, w związku z czym, nie zawsze wszyscy prawnicy znajdują się na stronie, w zakładce zespół.

adw. Janina Dudek

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw/68

Adwokat, specjalizująca się w sprawach gospodarczych, pseudofrankowych, bankowych i cywilnych. Specjalistka z zakresu prawa karnego gospodarczego, w przeszłości wykonująca zawód prokuratora w sprawach gospodarczych przez 12 lat. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką od 1991 r., odznaczona medalem "Zasłużona dla Adwokatury". Osoba konkretna, rzetelna, realnie przedstawiająca szanse procesowe.
Współpracuje z klientem przez cały proces sądowy zachęcając go do czynnego i aktywnego udziału w procesie. Jedna z inicjatorek ubiegania się o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłaty rat kredytowych na czas postępowania sądowego w sprawach kredytobiorców frankowych.

r.pr. Paweł Pabiniak

Numer prawa do wykonywania zawodu: WA-14890

Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pod nr wpisu WA-14890. Studia prawnicze ukończył w 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę zawodową podczas kształcenia na aplikacji radcowskiej nabywał w kancelariach radcowskich, skoncentrowanych w obszarze procesu cywilnego. W międzyczasie podejmował też pierwsze starania o obronę słusznych praw konsumentów, naruszonych przez silniejsze kontraktowo zakłady ubezpieczeń oraz banki - w ramach stawiennictwa w imieniu osób fizycznych na rozprawach z tytułu tak zwanych polisolokat oraz ubezpieczeń niskiego wkładu własnego.
Od kilku lat ściśle związany z procesem kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, uczestnicząc w tym czasie z ramienia kredytobiorców w szeregu spraw sądowych, skierowanych przeciwko największym krajowym instytucjom kredytowym.

mgr Piotr Smolka

Partner Zarządzający

Prawnik, jego mocną stroną jest to, że potrafi znaleźć rozwiązania tam, gdzie wszyscy inni już bezradnie rozkładają ręce. Wierzy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Doświadczenie zdobywał w organach administracji publicznej. Współpracował m.in. z Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności zaś w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz spraw związanych z prowadzeniem sporów w zakresie roszczeń z tytułu umów bankowych.

adw. Tomasz Dudziński

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw/2101

Adwokat specjalizujący się w obsłudze sporów frankowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 r. złożył egzamin magisterski, broniąc pracy z zakresu prawa cywilnego. W tym samym roku z pomyślnym wynikiem uzyskał wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W ramach aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej Kancelarii Adwokackiej. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Katowickiej i rozpoczął świadczenie pomocy prawnej w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

adw. Dominik Dworak

Numer prawa do wykonywania zawodu: KAT/Adw/2102

Adwokat Dominik Dworak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w renomowanej katowickiej Kancelarii Adwokackiej. W latach 2017 – 2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną egzaminem adwokackim, w czerwcu 2020 roku. W grudniu 2020 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Katowickiej - od tej pory profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem spraw Frankowiczów.

mgr Beata Siudyła

Specjalista ds. prawnych

Prawnik z wieloletnim stażem w organach administracji rządowej, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich stałą obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie pozyskiwania środków z UE jak i bieżących spraw spółek prawa handlowego.

mgr Anna Ochenkowska

Specjalista ds. obsługi klienta

Specjalistka z zakresu profesjonalnej obsługi klientów. W Kancelarii zajmuje się kontaktem z klientem oraz prawidłowym obiegiem dokumentacji kredytowej w celu sporządzenia analizy zawartych ww. dokumentach niedozwolonych postanowień umownych oraz propozycji dochodzenia roszczeń od banku przed sądem.