Zespół

Kancelaria Prawna Knowlex jest częścią Knowlex Group sp. z.o.o. Pomocą prawną członkowie naszego zespołu zajmują się od kilkunastu lat.
Jesteśmy zespołem prawników, radców prawnych i adwokatów działających na terenie śląska oraz w Warszawie, zajmującymi się sprawami kredytobiorców frankowych, pozyskiwaniem funduszy ze środków unijnych, stałą obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz szeroko pojętym prawem medycznym.

mgr Piotr Smolka

Partner Zarządzający
Prawnik, jego mocną stroną jest to, że potrafi znaleźć rozwiązania tam, gdzie wszyscy inni już bezradnie rozkładają ręce. Wierzy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Doświadczenie zdobywał w organach administracji publicznej. Współpracował m.in. z Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności zaś w pozyskiwaniu funduszy unijnych. oraz wspiera przedsiębiorców z branży medycznej.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz spraw związanych z prowadzeniem sporów w zakresie roszczeń z tytułu umów bankowych.

Adwokat Aleksandra Gajdeczka

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, nr wpisu KAT/Adw./1622. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany mediator. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Karnego Procesowego pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Radosława Kopera na temat „Skazanie oskarżonego bez rozprawy w procesie karnym”. Zdobywanie doświadczenia rozpoczęła już w trakcie studiów, pracując w renomowanej spółce z branży energetycznej. Następnie praktykowała w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, organach ścigania, a następnie w kancelariach adwokackich. Pracowała również jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach.
Praca początkowo w Prokuraturze, a następnie w Sądzie pozwoliła jej na spojrzenie na problemy prawne od innej strony, niż ta, która była dotychczas znana z racji wykonywania zawodu prawnika. Co więcej wykonuje również funkcję mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych (mediacje sądowe i pozasądowe). Pełni stałą funkcje doradcy merytorycznego spółki.

Adwokat Łukasz Pyrk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W toku studiów odbył praktyki w Ambasadzie RP w Hadze oraz w biurze poselskim Posła na Sejm. Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Prowadzi działalność edukacyjną i doradczą w ramach Kancelarii.
Specjalista z zakresu prawa bankowego, wychodził wielokrotnie zwycięsko ze sporów w sprawach związanych z tzw. kredytami frankowymi. Kieruje zespołem prawniczym do spraw kredytów frankowych. Walczy o prawa dłużników – zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym.Pełni stałą funkcje doradcy merytorycznego spółki.

Wojciech Lebieżynski

Specjalista ds. funduszy unijnych.
Specjalista z zakresu prawa unijnego, doświadczony zarówno w obsłudze projektów unijnych jak i pozyskiwaniu funduszy UE. Sporządził i prawidłowo rozliczył kilkadziesiąt dotacji. Posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego. Do jego obowiązków należy także: zapewnienie wysokiej jakości usług dla klientów biznesowych, udzielanie informacji i rozwiązywanie problemów klientów biznesowych, a także analiza potrzeb i oczekiwań oraz przyjmowanie reklamacji od klientów.

mgr Beata Siudyła

Specjalista ds prawnych
Prawnik z wieloletnim stażem w organach administracji rządowej, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich stałą obsługą prawną przedsiębiorców, zarówno w zakresie pozyskiwania środków z UE jak i bieżących spraw spółek prawa handlowego.

Laura Golińska

Specjalista ds prawnych
Specjalistka z zakresu prawa konsumenckiego oraz prawa bankowego. Biegle włada językiem angielskim i włoskim. W Kancelarii zajmuje się merytoryczną obsługą sporów konsumenckich oraz stałą obsługą klientów zagranicznych.